fbpx

Биошилд ООД обявява нова процедура за избор на изпълнител

юни 5, 2018
Avatar for БИОШИЛДБИОШИЛД

Биошилд ООД обявява нова процедура за избор на изпълнител с Публична покана и предмет Услуги за разработване на специализиранa интегрална Система за Управление на процеси и РЧР. Услугите, предмет на поръчката са във връзка с изпълнение на ДБФП № BG05M9OP001-4.001-0142, по проект „Транснационално сътрудничество за валидиране на социални иновации в подкрепа на организацията на труда и развитието на човешките ресурси“  по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Документи за участие, можете да свалите  тук и от системата на ИСУН 2020/ https://eumis2020.government.bg/

Leave a comment

Последни публикации

Последни коментари

Архив

Категории

Мета

Количка