Декларация за поверителност

I. Предмет и цел

Тази Декларация за поверителност урежда използването на уебсайта www. bioshield-bg.com, управляван от „Биошилд“ ООД. Целта на декларацията е да гарантира защитата на личните данни на потребителя по всяко време.

II. Информация, събирана от bioshield-bg.com и за какво се използва тя

2.1. При заявка за покупка от сайта, потребителят предоставя лична информация (лични данни), като име, адрес, имейл адрес, телефонен номер. Когато купува продукт, предлаган на уебсайта, се събира информация за транзакцията, включваща какви продукти са закупени, адрес на доставка и детайли за плащането. Друга информация, която се събира е IP-адрес на потребителя, тип на браузъра и версията, операционна система и платформа, използват се и така наречените “Бисквитки”.

2.2. Информацията, която се събира, се използва за персонализиране на съдържанието, оптимизиране на предлаганите продукти; за обработка на поръчки, доставка на поръчаните продукти; за предоставяне на специални оферти и информация за продукти, които може да представляват интерес за потребителя.

III. Споделяне на информацията с трети страни

Събраната за потребителя информация (данни) може да бъде предоставена на трети лица (напр. органи на държавна власт) единствено и само при установените в действащото законодателство условия и случаи, напр. за разкриване, разследване и предотвратяване на измами и други незаконни дейности.

IV. Защита на личните данни

4.1. „Биошилд“ ООД спазва правилата и принципите за съхранение и обработка на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни на Република България.

4.2. С цел защита на личната информация, предоставена от потребител от неоторизиран достъп, разкриване и промяна, „Биошилд“ ООД е въвело технически и други мерки за сигурност, които постоянно биват подобрявани.

V. Права на потребителя относно събраната информация

Потребитялят може да се свърже с „Биошилд“ ООД по всяко време и да получи информация относно събраните и съхранявани негови данни. Потребителят може да поиска коригиране, променяне или изтриване на неговите лични данни.

VI. Промени в декларацията за поверителност

„Биошилд“ ООД си запазва правото да променя тази Декларация за поверителност по всяко време, с оглед осигуряване на по-добра защита на данните на потребителя.

bg_BGBulgarian