Category: Новини Comments: 0

Лактоферин – безценната съставка в Биозин

Лактоферинът не е широко позната съставка, но ползите от него за здравето на човека са добре изучени и невероятно разнообразни. Те включват: защита от бактериални, вирусни и гъбични инфекции; контрол на концентрацията на железни йони в биологични течности; противовъзпалителна и имуномодулираща активност; регулиране на клетъчния растеж и диференциация; забавяне на растежа на раковите тумори и метастази.
Лактоферинът принадлежи към полифункционалните протеини от майчиното мляко, чиито защитни свойства са уникални.
Първоначално лактоферинът се е разглеждал само като млечен протеин, който свързва желязо с бактериостатични свойства, но досега са получени много експериментални данни и доказателства, показващи, че този протеин има и множество физиологични свойства.
Ето някои от тях. И колко още не знаем!
1.Основна и най-добре изучена функция е регулирането на съдържанието на желязо в организма. Правилното регулиране на концентрацията на железни йони в организма е жизненоважно, тъй като желязото участва в много метаболитни процеси. Излишното желязо обаче е не по-малко вредно от неговия дефицит и води до активизиране на развитието на микроби, унищожаване на клетките под действието на свободните радикали.
Предполага се, че ролята на лактоферина в храненето е да „маскира“ желязото в млякото. От друга страна, той се явява като фактор, ограничаващ наличното съдържание на желязо за микроорганизмите.
2.Преференциалното локализиране на лактоферина в различни секрети индиректно показва, че основната функция на този протеин е защитата на лигавиците от патогени. По-късно обаче бе установено, че лактоферинът ефективно се използва за защита на тялото от ентерални инфекции и има способността да потиска широк спектър от микробни агенти, независимо от способността му да свързва желязо.
А качеството, на което Биошилд залага в гамата продукти Биозин е най-изучаваният механизъм на антибактериалното действие – специфичното взаимодействие на лактоферина с външната бактериална мембрана, което убива бактериалните клетки. Ето защо продуктите Биозин, благодарение на лактоферина имат антивирусно действие срещу широк спектър вируси.

Share this post


bg_BGBulgarian