fbpx

Перорален разтвор на цитиколин при глаукома: Има ли роля при забавяне на прогресията на заболяването?

януари 25, 2021
Avatar for БИОШИЛДБИОШИЛД

Цел: Оценка на ефекта от цитиколин върху скоростта на прогресия в зрителното поле при пациенти с прогресираща глаукома.

Пациенти и методи: Четиридесет и пет пациенти с диагноза прогресираща глаукома получиха цитиколин под формата на перорален разтвор в продължение на 2 години. Бяха включени пациенти с прогресия на заболяването от поне 1 dB/година (при MD, средно отклонение) за поне 3 години преди включване в изследването, въпреки контролираното вътреочно налягане (ВОН). Пациентите бяха проследени с 4 прегледа на зрителното поле на година в продължение на 2 години.

Резултати: На начално ниво средната скорост на прогресия бе – 1.1 (±0.7) dB/година, въпреки факта, че ВОН бе под 18 mm Hg в продължение на поне 3 години. При включване в изследването сдното ВОН б 15.5 (±2.6) mm Hg, а средното MD бе – 9.2 (±6.7) dB при окото в по-тежко състояние. Започвайки от първия цикъл на лечение с цитиколин, средната скорост на прогресия значително се промени на – 0.15 (±0.3) dB/година в края на изследването (р=0.01).

Изводи: Това изследване явно показва, че приемът на цитиколин значително забавя скоростта на прогресия на глаукома.

Източник: https://www.semanticscholar.org/paper/Citicoline-Oral-Solution-in-Glaucoma%3A-Is-There-a-in-Ottobelli-Manni/9784821c8ae8c7b99794e141cebe3971ba8177ed

L. Ottobellia, G.L. Manni b, c, M. Centofanti b, c, M. Iesterd, F. Allevenad, L. Rossettia

aОчна клиника, болница на Сао Паоло, Университет на Милано, Милано; b Департамент по клинични науки и традиционна медицина, Университет на Рим, Тор Вегата; c Фондация по офталмология G.B. Bietti, IRCCS, Рим; d клинична анатомична и функционална лаборатория за диагностициране и лечение на глаукома и невроофталмологични заболявания, Очна клиника, DINOGMI, Университет на Генуа, Генуа, Италия

Leave a comment