Category: Новини Comments: 0

Проучване на ефикасността и поносимостта при орален прием на лактоферин за леко до умерено acne vulgaris

Mueller EA1, Trapp S, Frentzel A, Кирх W, Brantl V

Цел на проучването

Лактоферинът е желязо-свързващ гликопротеин с големина около 80 килодалтона, принадлежащ на семейството на трансферините, с известни бактериостатични и бактерицидни свойства. Целта на настоящото изследване е да се проучи ефикасността и поносимостта на приема на лактоферин като хранителна добавка при пациенти с лека до умерена степен на лицето на acne vulgaris.

Метод на проучването

В отворено проучване вземат участие 43 юноши и млади хора, които 2 пъти дневно в продължение на 2 седмици приемат лактоферин пер ос. В резултат се получава подобрение на лезиите по брой в сравнение с началото. Поносимостта се оценява въз основа на нежеланите честоти по честота на събития.

Резултати

39 пациенти, на възраст 17.5 ± 3.8 години, завършват проучването по протокол. В края на проучването (седмица 8), средното понижение на възпалителните лезии е с 20,2% (-2.2 ± 7.0, р = 0.054), на невъзпалителни лезии – 23,5% (-6.2 ± 9.8, р

Заключение

Въпреки ограниченията, свързани с неконтролираното отворено проучване, резултатите от това проучване показват, че приемът на лактоферин при леко до умерено изразено acne vulgarisсе понася добре и може да доведе до цялостно подобрение на броя на лезиитепри по-голямата част от засегнатите юноши и млади хора, прилаган като хранителна добавка на два пъти дневно ( 2 х 100мг ).

Приемът на Lactoferrin подобрява акне чрез намаляване на общите лезии и съдържанието на себум при млади възрастни с умерено акне, докладват изследователи в списание Nutrition.

Акнето е възпалително състояние на кожата, което засяга по-голямата част от населението в определен период от живота на човек. Комедоните могат да бъдат отворени или затворени, възпалителни или невъзпалителни. Propionibacterium acne (P.acne)е бактерия, която обикновено се намира в кожата и играе роля в патогенезата на акнето чрез секретиране на про-възпалителни странични продукти, което води до по-големи възпалителни лезии. През последните години редица проучвания са открили връзка между диета и появата на акне. Loren Cordain, PhD е установил, че диета с нисък гликемичен индекс подобрява симптомите на акне.

Други проучвания са установили, че допълването на диетата с Омега-3 полиненаситени мазнини (напр., ленено семе, рибено масло) намалява възпалителните лезии на акнето чрез насърчаване на развитието на противовъзпалителни съединения. Пробиотици като Lactobacillus Bulgaricus и ацидофилус, които инхибират про-възпалителни съединения също така подобряват състоянието на акне.

При прием на лактоферин също така е доказано, че намалява възпалението на кожата. Това се дължи на широката антибактериална и противовъзпалителна активност на лактоферина. Лактоферинът е протеин, открит във високи концентрации в екзокринните секрети- слюнка, сълзите, носен секрет, бронхиален слуз, стомашно-чревни течности и бронхиален слуз. Лактоферинът се намира в първото майчино мляко (коластра ), предоставяйки антибактериална активност при кърмачета.

Чрез своите железни-свързващи свойства, лактоферин лишава P.acneот елемент, необходими за неговия растеж.

За да се разбере по-добре връзката между лактоферин и акне в катедрата по дерматология в Kyung Hee Medical Center в Сеул 36 млади мъже и жени с леко до умерено акневземат участие в проучване.

По време на 12-седмично проучване, половината от групата приемат ферментирано мляко с 200 мг лактоферин дневно, а контролната група – само ферментирало мляко (пробиотици) всеки ден.

Статусът на лезиите от акне е оценен предварително и на всеки месец след започване на проучването. В началото и след 12 седмици, състоянието на кожата се оценява чрез количество на хидратацията, себум, рН и липидите на кожната повърхност.

В заключение на проучването, участниците в групата, приемала лактоферин показват значително подобрение на акнето. Възпалителният брой лезии е намалял с 38.6%; общият брой на лезията е намалял с 23.1%, а степента на акне е намалял с 20.3% в групата, приемала лактоферин, в сравнение с плацебо групата.

Дерматологичното подобряване на акнето в глупата приемала лактоферин също се придружава и със значително намаляване на себум съдържанието, което се свръхпродуцира при акне. Съдържание на себум в групата приемала лактофериннамалява с 31.1% в сравнение с плацебо.

Количеството на липиди на общата повърхност на кожата намалява и в двете групи. Два вида липиди намаляват в групата приемала лактоферин; но само един вид намалява в контролната група. Намаляването на този допълнителен липид в групата приемала лактоферин е свързано с понижение на съдържанието в серума, броя на лезиите от акне, както и самото качество и статус на акнето. ( Лактоферинът упражнява своята дейност чрез потискане на окислението на сквален- squalene – съставна част на кожните липиди. В предишни изследвания липидите намиращи се върху повърхността на кожата,както и от отворени и затворени комедони в пациенти с акне са анализирани. Доказано е, че именно тези липиди са обогатени в полярни липиди в сравнение с изследваните липиди от кожната повърхност от лица без акне. В отворените и затворени комедони, тези полярни липиди могат да се получат главно от окисляването на сквален. Именно поради тази причина се предполага, че окислението на сквален има връзка между комедоногенезата и бактериална колонизация, която играе и важна роля в патогенезата на акнето. В изследване с 10 здрави доброволци бе демонстрирано, че локалното приложение на лактоферин е в състояние да предотврати кожната липидна пероксидация, като е измерено съотношението сквален: скваленхидропероксидаза (непубликувани резултати))

Изследователите заключават, че по-голямата ефикасност на лактоферин над пробиотици могат да бъдат свързани с по-голямата способност на лактоферин да намали съдържанието на липиди по кожната повърхност и съдържание на себум, като по този начин намалява запушените пори и възпаление, свързани с бактериите P.acne.

http://www.vitamedica.com/lactoferrin-supplementation-significantly-improves-acne/

*Счита се, че приемът на лактоферин намалява лезиите от акне и състоянието на кожата, чрез механизми като нарушаване на клетъчната мембрана, инхибиране образуването на биофилм и способността на лактоферина да се свързва с желязо.

Share this post


bg_BGBulgarian