Условия за рекламации и връщане на продукт

1.Отказ от поръчката и връщане на продукт
Потребителят има право да се откаже от закупената стока и да я върне в рамките на
четиринадесет работни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е
упоменат в документацията на куриерската компания. Стоката не трябва да е с
нарушен търговски вид, т.е. да липсва опаковката, да липсва документация, да е
нарушена целостта на опаковката. “Биошилд” ООД се задължава да възстанови на
потребителя пълната покупна стойност на стоката не по-късно от 30 дни от датата, на
която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно чл.
55, ал.6 от ЗЗП.