ЛАКТОФЕРИН в клиничната практика

ЛАКТОФЕРИН в клиничната практика М. Николова, П. Николов, М. Балева Медицински Университет, София 1. Въведение Лактоферинът (лактотрансферин) представлява гликопротеин, причисляван към семейството на трансферините, които са способни да свързват и транспортират фери (Fe3+)йони[2,7,9]. Изолиран е за първи път през 1939 г. от Соренсен и Соренсен[9], а през 1960 г. е определен от три независими лаборатории за основния желязо-свързващ протеин в човешкото мляко[2,7,12]. Впоследствие е доказан в секретите на екзокринните жлези и в специфични гранули на неутрофили. Основният източник на лактоферин в плазмата е дегранулацията...

Read more...

БЕЗПЛАТНО УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНО УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов"- Пловдив в партньорство с фирма Биошилд ООД, София стартираме БЕЗПЛАТНО УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ. Занятията ни се провеждат всеки работен ден в удобно за Вас време след предварително записване на тел. 0893 530 580 или 032 81 06 83. Предимствата на нашето училище са: индивидуален подход - за разлика от другите предлагани училища, при нас срещите са само с бременната жена и нейния партньор, което позволява цялото внимание да се отдели на една...

Read more...

Лактоферин и Хепатит B и C

Лактоферин и Хепатит B и C 1. Ефект на лактоферин припациенти с хроничен хепатит С: комбинирана терапия с интерферон и рибавирин J Gastroenterol Hepatol. 2007 Nov;22(11):1894-7. Kaito M1, Iwasa M, Fujita N, Kobayashi Y, Kojima Y, Ikoma J, Imoto I, Adachi Y, Hamano H, Yamauchi K. Цел на проучването Докладвано е, че лактоферин инхибира вируса на хепатит С (HCV) инфекция в култивирани човешки хепатоцити и HCV виремия при пациенти с хроничен хепатит С (CHC). Целта на това проучване е да се оцени ефекта на комбинираната...

Read more...

ХIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ в Пловдив, 13 – 16.03.2014 г, х. Новотел – Пловдив

„Биошилд” ООД, изповядвайки мисията да предлага продукти, които да подобряват качеството на живот и здравето на потребителите, има за цел да сътрудничи с водещи специалисти в здравеопазването, съдействайки им да се информират за иновативните методи за производство и възможности за използване на продукти, покриващи най-високи производствени и лабораторни стандарти. „Биошилд” ООД поддържа практика за редовно участие в международни и национални здравни форуми. Предстои представяне на наши продукти на ХIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ в Пловдив, 13 – 16.03.2014...

Read more...

ПРОЛЕТНИ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ 24.04. – 27.04.2014 г., ваканционен клуб “Ривиера”, кк “Златни пясъци”

Биошилд ООД традиционно участва и е един от спонсорите на провежданите всяка година Пролетни варненски дерматологични дни. Началото на ПРОЛЕТНИТЕ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ започва през 2007 г., когато през м. април се организира първата дерматологична конференция във Варна. Започнала като регионална, варненската конференция много бързо придобива национален характер. В рамките на конференцията се организират симпозиуми, работни срещи, презентират се специални постерни сесии, изнасят се много лекции. На форума в рамките на организираното съпътстващо изложение вземат участие най-големите вносители, дистрибутори и представители на...

Read more...

Влияние на лактоферина при предотвратяване на преждевременно ражданe: пилотно изследване

Имуномодулатора Биозин мама на фирма „Биошилд” ООД е единственият продукт в България, чиято активна съставка е лактоферин. Продуктът е предназначен за бременни жени. Лактоферина в Биозин мама е обект на продължаващи научни изследвания. Заедно с вече установените и добре изследвани механизми на лактоферина, свързани с метаболизма на желязото (желязодефицитна анемия) и общи имуномодулиращи функции (вирусоциден, бактериостатичен и бактерициден ефект), се извършват изследвания за конкретизиране и разширяване обхвата на специфичните ползи на лактоферина при бременни жени. Поместеното по-долу клинично пилотно изследване проследява...

Read more...