Игра “Купи 3 вземи 1 безплатно”

"Биошилд" ООД стартира промоционална игра с изпращане на баркодовете, партидата и срока на годност на закупените от вас 3 опаковки Биозин Кидс с коластра сироп от 100 мл. и попълнен талон и ще получите безплатна опаковка Биозин Кидс с коластра сироп от 100 мл. Механизъм на участие в промоцията: 1.) Харесайте нашата страница https://www.facebook.com/BioshieldBg/ 2.) Поръчайте 3 опаковки през нашият онлайн магазин а ние ще ви изпратим четвъртата безплатно 3.) При поръчки от апатечна мрежа - Изрежете баркодовете, партидата и срока на годност...

Read more...

Биошилд ООД обявява нова процедура за избор на изпълнител

Биошилд ООД обявява нова процедура за избор на изпълнител с Публична покана и предмет Услуги за разработване на специализиранa интегрална Система за Управление на процеси и РЧР. Услугите, предмет на поръчката са във връзка с изпълнение на ДБФП № BG05M9OP001-4.001-0142, по проект „Транснационално сътрудничество за валидиране на социални иновации в подкрепа на организацията на труда и развитието на човешките ресурси“  по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Документи за участие, можете да свалите  тук и от системата на ИСУН 2020/ 

Read more...

Kръгла маса с презентация на тема Ринит – диференциална диагноза и нови терапевтични възможности

В Плевен, ресторант Корона на 30.05.2018 в 19:00 ч. се състоя кръгла маса с презентация на тема Ринит – диференциална диагноза и нови терапевтични възможности. Рестив – натурален хистаминов блокер за бързо облекчаване на алергията, лектор на презентацията Доц. д-р Куцаров д.м. оториноларинголог, МУ – Варна. На събитието взеха участие над 34 лекари педиатри и общо практикуващи с педиатрична насоченост, както и УНГ специалисти.  

Read more...

Биошилд ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител

Биошилд ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с  Публична покана и предмет Услуги за разработване на специализиранa интегрална Система за Управление на процеси и РЧР. Услугите, предмет на поръчката са във връзка с изпълнение на ДБФП № BG05M9OP001-4.001-0142, по проект „Транснационално сътрудничество за валидиране на социални иновации в подкрепа на организацията на труда и развитието на човешките ресурси“  по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Документи за участие, можете да свалите тук и от системата на ИСУН 2020/ https://eumis2020.government.bg/ / ...

Read more...

Кръгла маса с презентация на тема Ринит – Варна

На 25.04.2018 в 19:00 ч. във Варна се състоя  кръгла маса с презентация на тема Ринит - диференциална диагноза и нови терапевтични възможности. Рестив – натурален хистаминов блокер за бързо облекчаване на алергията, лектор на презентацията Доц. д-р Куцаров д.м. оториноларинголог, МУ - Варна. На събитието взеха участие над 40 педиатри,  ОПЛ с педиатрична насоченост, неонатолози и УНГ специалисти.

Read more...

Кръгла маса с презентация на тема Ринит

На 23.04.2018 в 13:30 ч. в ДКЦ 1 на ул. Марно поле във Велико Търново се състоя  кръгла маса с презентация на тема Ринит - диференциална диагноза и нови терапевтични възможности. Рестив – натурален хистаминов блокер за бързо облекчаване на алергията, лектор на презентацията Доц. д-р Куцаров д.м. оториноларинголог, МУ - Варна. На събитието присъстваха педиатри и  ОПЛ с педиатрична насоченост от гр. Велико Търново и Горна Оряховица.

Read more...
bg_BGBulgarian