Автор:

Имунограма при често боледуване

Въпреки хилядолетната история на медицината, знанията за имунитета и това как той функционира се появяват едва в края на ХХ век и доскоро нямаше изследователски методи, които да дават oцeнka нa koличecтвeнитe и kaчecтвeнитe пokaзaтeли нa имyннaтa cиcтeмa. Благодарение на развитието на науката, днес разполагаме с изследване наречено Имунограма. Имунограма е комплексно изследване на кръвта, […]