ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Нашият адрес

Обл. София, общ. Божурище, ул. Гурмазовско шосе №80, Логистичен център Биошилд

Офис мениджъри

Цветелина Николова

Телефон: +359 892 293702

Красимира Велинова

Телефон: +359 895 760087

Имейл адреси

    ИЗПРАТЕТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ