fbpx

Проучвания

Нашата компания следи последните клинични проучвания и научни открития. На тази страница, ще публикуваме медицински новини и статии от цял свят, на които можете да се доверите. Цялото съдържание е написано, преведено и проверено от квалифицирани здравни, медицински и научни експерти.

Лактоферин за превенция на често срещаните вирусни инфекции

H. Wakabayashi, Hirotsugu Oda, Koji Yamauchi, Fumiaki Abe Институт за науки и технологии на храните, Morinaga Mil Industry Co. Ltd., Япония ©2014, Японско дружество за химиотерапия и Японска асоциация по инфекциозни болести.

Резюме

Въпреки че лактоферинът има много биологични функции, една от най-важните сред тях е защитата на гостоприемника срещу патогенни микроорганизми включително бактерии, гъбички и вируси. В тази статия ние разглеждаме изследване на защитната роля на назначеното лечение с лактоферин спрямо често срещаните вирусни инфекции. Много изследвания показаха, че противовирусната активност in vitro на лактоферина спрямо вирусни патогени, причиняващи често срещаните инфекции като настинка, грип, гастроентерит, летен грип и херпес, включва инхибиране най-вече на закрепването на вируса към целевите клетки. През последните години нараства броят на изследванията, указващи защитния ефект in vivo на лактоферин, предписан за перорална употреба спрямо честите вирусни инфекции. Например, норовирусът е много важен новопоявил се човешки аптоген, който е причинител на повечето огнища на гастроентерит в света и би могъл да бъде целеви кандидат за приложение на лактоферин. Приемът на лактоферин намали честотата на гастроентерит, причинен от норовирус при деца и в рамките на предварително проучване подобен ефект бе наблюдаван при пациенти от най-различни възрасти. Наскоро проведено изследване in vitro докладва, че лактоферинът инхибира както клетъчното закрепване на норовируса при мишки, вирус, който е тясно свързан с човешкия норовирус, така и размножаването на вируса в клетките, индуцирайки противовирусния цитокинен интерферон (IFN)-α/ß. Назначаването на лактоферин също така подобрява активността на NK клетките и реакцията на Th1 цитокините, което води до защита срещу вирусни инфекции. В заключение, приемът на лактоферин може да предпази гостоприемника от вирусни инфекции чрез инхибиране на закрепването на вируса към клетките, размножаването на вируса в клетките и подобряване на функциите на имунната система.

Източник

J Infect Chemother 20 (2014) 666e671

Инхибиране на навлизането в клетки на псевдовирус SARS чрез свързването на лактоферина с хепаран-сулфатни протеогликаните

Jianshe Lang, Ning Yang, Jiejie Deng, Kangtai Liu, Peng Yang, Guigen Zhang, Chengyu Jiang Основна държавна лаборатория по медицинска молекулярна биология, Институт за основни медицински науки, Китайска академия по медицински науки, Обединен медицински колеж на Пекин, Университет на Тсингуа, Пекин, Китайска народна република

Резюме

Докладвано бе , че лактоферинът (LF) участва в имунния отговор на гостоприемника срещу инвазията на тежкия остър респираторен синдром коронавирус (SARS-CoV), подобрявайки действието на клетките-естествени убийци (NK клетки) и стимулирайки натрупването и адхезията на неутрофили. Ние също така изследвахме и ролята на LF при навлизането на псевдовируса SARS в HEK293E/ACE2-Myc клетките. Нашите резултати разкриват, че LF инхибира инфекцията на псевдовируса SARS по начин, зависим от дозата. По-нататъшните анализи предполагат, че LF е способен да блокира свързването на шиповидния протеин към клетките на гостоприемника при температура 4ºС, което е индикация, че LF упражнява своята инхибиторна функция на етапа на закрепване на вируса. Но LF не нарушава взаимодействието на шиповидния протеин с ангиотензин-конвертиращия ензим-2 (ACE2), функционалния рецептор на SARS-CoV. Предходните изследвания показаха, че LF локализира широко разпространените по клетъчната повърхност хепаран-сулфатни протеогликани (HSPG). Нашите експерименти също потвърдиха този извод. Лечението на клетките с хепариназа или екзогенен хепарин предотврати свързването на шиповидния протеин към клетките на гостоприемника и инхибира инфекцията със SARS псевдовирус, което демонстрира, че HSPG предоставят мястото на свързване при инвазията на SARS-CoV в ранната фаза на закрепване. Взети заедно, нашите резултати предполагат, че, в допълнение към ACE2, HSPG са изключително важни молекули от клетъчната повърхност, участващи в навлизането в клетките на SARS-CoV. LF може да играе защитна роля в защитата на гостоприемника срещу SARS-CoV инфекция чрез свързването към HSPG и блокиране на предварителното взаимодействие между SARS-CoV и клетките на гостоприемника. Нашите открития може да помогнат за по-добро разбиране на патогенезата на SARS-CoV и за лечението на това смъртоносно заболяване.

Източник

PLoS ONE | www.plosone.org | August 2011 | Volume 6 | Issue 8 | e23710

Не губете време

Останете здрави с нас.

Изпробвайте нашите висококачествени природосъобразни хранителни добавки.