Район: Стара Загора, Хасково
Телефон за връзка: 0885990449