Category: Новини Comments: 0

Влияние на лактоферина при предотвратяване на преждевременно ражданe: пилотно изследване

Имуномодулатора Биозин мама на фирма „Биошилд” ООД е единственият продукт в България, чиято активна съставка е лактоферин. Продуктът е предназначен за бременни жени. Лактоферина в Биозин мама е обект на продължаващи научни изследвания. Заедно с вече установените и добре изследвани механизми на лактоферина, свързани с метаболизма на желязото (желязодефицитна анемия) и общи имуномодулиращи функции (вирусоциден, бактериостатичен и бактерициден ефект), се извършват изследвания за конкретизиране и разширяване обхвата на специфичните ползи на лактоферина при бременни жени.

Поместеното по-долу клинично пилотно изследване проследява допълнителни ефекти от приема на лактоферин за:

  • нормализиране на вагиналната флора
  • справяне с вагинални инфекции
  • понижаване риска от преждевременно раждане.

Влияние на лактоферина при предотвратяване на преждевременно раждане: пилотно изследване

Giunta G, Giuffrida L, Mangano K, Fagone P, Cianci A
Department of Maternal-Infant and Radiological Sciences, University Hospital G. Rodolico, Catania, Italy. Molecular Medicine Reports [2012, 5(1):162-166]

 

Лактоферинът е желязо-свързващ гликопротеин с големина около 80 килодалтона, принадлежащ на семейството на трансферините, с известни бактериостатични и бактерицидни свойства. Произвежда се и се съхранява в специфични (вторични) неутрофилни гранули и се освобождава посредством неутрофилна активация и дегранулация. В днешно време лактоферинът се използва успешно терапевтично при индикация като справяне с железодефицитната анемия при бременни жени. Изследванията показват, че лактоферинът играе важна роля срещу цервиковагинални инфекции, намалявайки нивата на цитокини /като например интерлевкин-6/ в цервиковагиналния секрет. Целта на това предварително изследване е да се обследва ефективността на лактоферина за предотвратяване на преждевременни раждания причинени от цервикални инфекции.

От Ноември 2009 до Август 2010, 21 бременни жени (бременни в седмици 26-32) на възраст от 22 до 36 години, страдащи от железодефицитна анемия, във висок риск от преждевременно раждане, биват включени последователно в изследването. Една група от 14 жени получават перорално 100 мг лактоферин два пъти дневно преди хранене в продължение на един месец. Другата група от 7 жени получава 520 мг железен сулфат веднъж дневно. Жените преминават през трансвагинален ултразвук за определяне на цервикалната дължина и тунелност, като се използват и вагинални тампони за да се установят инфекции, събира се цервиковагинална течност, за да се определи нивото на интерлевкин-6.

Резултати посочват връзка между пероралния прием на 200 мг лактоферин дневно с нормализирането на вагиналната флора (изчезване на вагинални инфекции) и намаляване на стойностите на интерлевкин-6 в цервиковагиналната течност при жени в риск от преждевременно раждане.

Share this post


bg_BGBulgarian